ZARABIANIE ONLINE

HANDEL NA RYNKU FOREX

INWESTYCJE

Historia Forex: Narodziny legendy

Kiedy wynaleziono pieniądze?

Handel na rynku Forex, kupno i sprzedaż walut fiducjarnych, to wielowiekowa działalność sięgająca czasów babilońskich. Obecnie rynek walutowy jest jednym z największych, najbardziej płynnych i dostępnych na świecie. Został on ukształtowany przez kilka ważnych globalnych wydarzeń, takich jak Bretton Woods i standard złota.

System barterowy

System barterowy jest najstarszą metodą wymiany. Powstał w 6000 r. p.n.e. i został wprowadzony przez plemiona Mezopotamii. W ramach systemu barterowego towary były wymieniane na inne towary. Później system ewoluował, a towary takie jak sól i przyprawy stały się popularnym środkiem wymiany. Statki wypływały w celu wymiany tych towarów, co stanowiło pierwszą formę handlu zagranicznego. Wreszcie, już w VI wieku p.n.e., pierwsze złote monety zostały wykonane i wykorzystane jako pieniądze, ponieważ miały ważne cechy, takie jak przenośność, trwałość, podzielność, jednolitość, ograniczona podaż i akceptowalność.

Złote monety były powszechnie akceptowane jako środek wymiany, ale były niepraktyczne ze względu na swoją wagę. W 1800 roku kraje przyjęły standard złota. Standard złota gwarantował, że rząd wymieni każdą ilość pieniądza papierowego na jego wartość w złocie. System ten działał dobrze do I wojny światowej, kiedy to kraje europejskie musiały zawiesić standard złota, aby wydrukować więcej pieniędzy na opłacenie wojny.

W tym czasie i na początku 1900 roku standard złota utrzymywał rynek walutowy. Kraje handlowały ze sobą, ponieważ mogły wymieniać otrzymaną walutę na złoto. Standard złota nie przetrwał jednak wojen światowych.

System z Bretton Woods

Pierwsza poważna transformacja rynku walutowego, system z Bretton Woods, miała miejsce pod koniec II wojny światowej. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja zebrały się na Konferencji Monetarnej i Finansowej ONZ w Bretton Woods (NG), aby zdefiniować nowy światowy porządek gospodarczy. Lokalizacja konferencji została wybrana, ponieważ w tamtym czasie Stany Zjednoczone były jedynym krajem oszczędzonym przez wojnę. Większość głównych krajów europejskich leżała w gruzach. W rzeczywistości II wojna światowa przekształciła dolara amerykańskiego z waluty, która upadła po krachu na giełdzie w 1929 r., w walutę wzorcową, z którą można było porównać większość innych walut międzynarodowych.

Porozumienie z Bretton Woods zostało stworzone w celu stworzenia stabilnego środowiska, w którym światowa gospodarka mogłaby się odbudować. W tym celu utworzono rynek regulowanych kursów walutowych. Regulowany stały kurs wymiany to polityka kursowa, w której jedna waluta jest ustalana w stosunku do innej waluty. W tym przypadku zagraniczne kraje "ustaliły" swoje kursy wymiany w stosunku do dolara amerykańskiego. Dolar amerykański był powiązany ze złotem, ponieważ w tamtym czasie Stany Zjednoczone posiadały największe rezerwy złota na świecie. Dlatego też zagraniczne kraje przeprowadzały swoje transakcje w dolarach amerykańskich (w ten sposób dolar amerykański stał się światową walutą rezerwową).

Ostatecznie porozumienie z Bretton Woods nie zdołało powiązać złota z dolarem amerykańskim, ponieważ nie było wystarczającej ilości złota, aby utrzymać liczbę dolarów amerykańskich w obiegu, która rosła z powodu zwiększonych pożyczek i wydatków rządowych. W 1971 r. prezydent Richard M. Nixon zakończył system z Bretton Woods, co szybko doprowadziło do swobodnego przepływu dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut obcych.

Dlaczego dolar jest światową walutą?

Umowa Smithsonian

Porozumienie z Bretton Woods zostało zastąpione w grudniu 1971 r. porozumieniem Smithsonian, które było podobne, ale przewidywało szerszy zakres wahań walutowych. Stany Zjednoczone powiązały dolara ze złotem na poziomie 38 dolarów za uncję, co spowodowało dewaluację dolara. Zgodnie z porozumieniem Smithsonian, inne główne waluty mogły wahać się o 2,25% w stosunku do dolara amerykańskiego, o ile dolar amerykański był powiązany ze złotem.

W 1972 r. Wspólnota Europejska podjęła próbę uniezależnienia się od dolara amerykańskiego. Niemcy Zachodnie, Francja, Włochy, Holandia, Belgia i Luksemburg utworzyły Europejski System Walutowy. Oba porozumienia popełniły te same błędy, co porozumienia z Bretton Woods i upadły w 1973 roku. Niepowodzenia te doprowadziły do oficjalnego przejścia na system swobodnego przepływu.

Porozumienie Plaza

Na początku lat 80. dolar gwałtownie wzrósł w stosunku do innych głównych walut. Eksporterzy ucierpieli, a deficyt na rachunku obrotów bieżących USA wyniósł 3,5% PKB. W odpowiedzi na stagflację, która rozpoczęła się na początku lat 80-tych, Paul Volcker podniósł stopy procentowe, wzmacniając dolara (i zmniejszając inflację) kosztem konkurencyjności amerykańskiego przemysłu na rynku światowym.

Waga dolara amerykańskiego zmiażdżyła kraje Trzeciego Świata pod ciężarem ich długów i doprowadziła do zamknięcia amerykańskich fabryk, które nie były w stanie konkurować z zagranicznymi rywalami. W 1985 r. Wielka Piątka, najpotężniejsze gospodarki świata - Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy Zachodnie i Japonia - wysłały swoich przedstawicieli na tajne spotkanie w nowojorskim hotelu Plaza. Wieści o spotkaniu wyciekły, co skłoniło G-5 do wydania oświadczenia zachęcającego do aprecjacji walut innych niż dolar. Oświadczenie to, znane jako Plaza Accord, spowodowało gwałtowny spadek wartości dolara.

Nie trzeba było długo czekać, aby traderzy zdali sobie sprawę z potencjału zysku w tym nowym świecie handlu walutami. Nawet przy interwencji rządu, wahania pozostały bardzo silne, a tam gdzie są wahania, tam jest zysk. Stało się to jasne nieco ponad dekadę po upadku systemu z Bretton Woods.

W których krajach euro jest w obiegu?

Utworzenie euro

Po II wojnie światowej Europa zawarła wiele traktatów mających na celu zbliżenie krajów regionu. Żaden z nich nie był bardziej owocny niż traktat z Maastricht z 1992 r., nazwany tak na cześć holenderskiego miasta, w którym odbyła się konferencja. Traktat ten stworzył Unię Europejską (UE), doprowadził do powstania euro i ustanowił spójny zestaw inicjatyw w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Traktat był wielokrotnie zmieniany, ale utworzenie euro dało europejskim bankom i przedsiębiorstwom przewagę w postaci wyeliminowania ryzyka kursowego w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce.

Handel internetowy

W latach 1990 rynki walutowe stały się bardziej wyrafinowane i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ zmieniało się postrzeganie i wykorzystanie pieniędzy przez ludzi. Osoba siedząca samotnie w domu mogła znaleźć dokładną cenę za naciśnięciem jednego przycisku, co kilka lat wcześniej wymagałoby armii handlowców, brokerów i telefonów. Te postępy w komunikacji pojawiły się w czasie, gdy stare podziały ustąpiły miejsca kapitalizmowi i globalizacji (upadek muru berlińskiego i Związku Radzieckiego). W przypadku Forex wszystko się zmieniło. Można było handlować walutami, które wcześniej były wykluczone przez totalitarne systemy polityczne. Rynki wschodzące, takie jak te w Azji Południowo-Wschodniej, rozkwitły, przyciągając kapitał i spekulacje walutowe.

Historia rynków walutowych od 1944 r. jest klasycznym przykładem wolnego rynku w działaniu. Siły konkurencji stworzyły bezprecedensowy rynek płynności. Spready znacznie spadły ze względu na zwiększoną konkurencję online między wiarygodnymi uczestnikami. Osoby fizyczne handlujące dużymi kwotami mają teraz dostęp do tych samych sieci komunikacji elektronicznej, z których korzystają międzynarodowe banki i handlowcy.

Obecnie rynek walutowy jest największy na świecie. Każdego dnia na rynku walutowym zawierane są transakcje o wartości ponad 5 bilionów dolarów. Przyszłość rynku walutowego jest owiana niepewnością i stale ewoluuje, tworząc nowe możliwości dla traderów.

 

Recenzje

Zostaw recenzję